strona

 
Studia zawodowe, wyższe, podyplomowe
 

Medyczne Studium Zawodowe Wydział
   Analityki Medycznej
   (Poznań) - 1973-1975 r.
Studia Weterynaryjne Wydział Medycyny
  Weterynaryjnej (Wrocław) - 1976-1982 r.
Podyplomowe Studia Kształcenia i
   Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli
   Akademickich (Poznań) - 1986-1987 r.
 
Podyplomowe Studia Specjalizacyjne z zakresu
   Chorób Psów i Kotów (Wrocław) - 1998-2001 r.
Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania
  Jakością Produkcji i Bezpieczeństwem Żywności
  (Poznań)- 2006-2007 r.

powrót