strona

 
Szkolenia i warsztaty naukowe
 
"Klinika Głównych Dermatoz Psów i Kotów"
    (Puławy) - 1997 r.
"Podstawy okulistyki weterynaryjnej cz. I"
    (Gdańsk) - 2001 r.
"Kardiologia weterynaryjna"
    (Wrocław) - 2003 r.
"Choroby zwierząt egzotycznych i gryzoni cz. I"
    (Katowice) - 2004 r.
"Podstawy okulistyki weterynaryjnej cz. II"
    (Poznań) - 2004 r.
"Echokardiografia psów i kotów"
    (Jastrzębia Góra) - 2004 r.
"Urologia małych zwierząt" (Gdańsk) 2004 r.
"Choroby gryzoni i królików cz. II"
    (Warszawa) - 2005 r.
"Kardiologia małych zwierząt w praktyce
    klinicznej" (Poznań) - 2005 r.
"Dermatozy alergiczne psów i kotów"
    (Warszawa) - 2006 r.
"Podstawy Systemu HACCP"
    (Gostynin) - 2006 r.
"System HACCP" (Gostynin) - 2006 r.
"Ochrona obiektów przed szkodnikami"
    (Gostynin) - 2006 r.
"Osłuchiwanie tonów i szmerów serca"
    (Maciejewo) - 2006 r.
"Choroby gryzoni i królików cz. III"
    (Warszawa) - 2006 r.
"Diagnostyka laboratoryjna w praktyce"
    (Warszawa) - 2006 r.
"Endokrynologia weterynaryjna cz. I"
    (Warszawa) - 2006 r.
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania
    Jakością i HACCP" (Poznań) - 2006 r.
"Szkolenie z behawioryzmu psów, kotów i koni"
    (Lublin) - 2007 r.
"Endokrynologia weterynaryjna cz. II"
    (Warszawa) - 2007 r.
"Gastroenterologia i dietetyka psów i kotów"
    (Warszawa) - 2007 r.

powrót