strona

 
"Jedynym i najważniejszym zadaniem lekarza jest przywrócenie zdrowia chorym, a to nazywa się leczeniem..."
dr Samuel Hahnemann

Oferujemy następujące usługi lekarskie:

Leczenie chorób zwierząt domowych i egzotycznych metodami alopatycznymi (metody konwencjonalne)

Specjalistyczne leczenie zwierząt metodami homeopatii, homotoksykologii i fitoterapii (metody naturalne)

Leczenie neurologiczne i rehabilitacja z wykonaniem akupunktury, elektroakupunktury, akupresury i diatermii krótkofalowej

Leczenie endokrynologiczne z wykonaniem badań hormonalnych

Leczenie kardiologiczne oraz hematologiczne z wykonaniem badania EKG, echokardiografii, fonokardiografii, obrazowania serca, badania przepływu krwi, badań laboratoryjnych krwi, a także transfuzji krwi

Leczenie pulmonologiczne z wykonaniem badania bronchoskopowego, bronchofiberoskopowego i obrazowania płuc

Leczenie otorynolaryngologiczne z wykonaniem wykonaniem otoskopii, płukania przewodu słuchowego, rhinoskopii, laryngoskopii i pharyngoskopii

Leczenie gastroenterologiczne oraz hepatologiczne z wykonaniem badania ezofagoskopowego, gastroskopowego, rektoskopowego, obrazowania jamy brzusznej i badania kału

Leczenie urologiczne oraz nefrologiczne z wykonaniem badania cystoskopowego, obrazowania jamy brzusznej i miednicznej, badania moczu, a także automatycznej dializy otrzewnowej

Leczenie ginekologiczne i andrologiczne, a także opieka położnicza, neonatologiczna i pediatryczna oraz gerontologiczna i geriatryczna (kompleksowy program opieki nad zwierzęciem od momentu urodzenia, poprzez wiek rozwojowy i dojrzały, aż do starości)

Leczenie okulistyczne z wykonaniem badania oftalmologicznego przednich struktur oka, fundoskopii, tonometrii i testów łzowych

Leczenie dermatologiczne z wykonaniem wymazów, zeskrobin, biopsji i testów dermatologicznych

Leczenie onkologiczne (farmakoterapia oraz operacyjne leczenie nowotworów) z wykonaniem badań histopatologicznych

Leczenie ortopedyczne, reumatologiczne i traumatologiczne z wykonaniem obrazowania układu narządów ruchu i diatermii krótkofalowej

Zabiegi i operacje chirurgiczne (chirurgia ogólna, urazowa, plastyczna i laparoskopowa)

Zabiegi i operacje stomatologiczne (rekonstrukcje koron zębowych, wypełnianie ubytków, zdejmowanie osadu nazębnego ultradźwiękami, usuwanie zębów)

Intensywna terapia oraz opieka anestezjologiczna (narkoza infuzyjna oraz bezpieczna narkoza wziewna, monitoring pacjenta)

Diagnostyczne badania laboratoryjne krwi, moczu i kału oraz badania obrazowe USG, RTG i endoskopia

Leczenie szpitalne zwierząt oraz opieka pooperacyjna

Profilaktyczne szczepienia zwierząt, również przeciw wściekliźnie

Profilaktyczne zabezpieczanie zwierząt przed pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Immunizacja i witaminizowanie zwierząt

Dietoterapia oraz układania programów żywieniowych dla zwierząt w przypadku schorzeń metabolicznych

Leczenie oraz doradztwo w przypadku problemów behawioralnych zwierząt

Obserwacje zwierząt podejrzanych w kierunku wścieklizny, wykonujemy również testy na choroby zakaźne

znakowanie zwierząt metodami elektronicznymi poprzez implantację mikroprocesora oraz wydawanie paszportów dla zwierząt towarzyszących, prowadzimy również komputerową ewidencję pacjentów

Badania trychinoskopowe próbek mięsa oraz badania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Posiadamy w sprzedaży leki, witaminy, preparaty pielęgnacyjne i lecznicze dla zwierząt oraz karmy lecznicze dla psów i kotów

Fachowe porady i konsultacje lekarskie, wystawianie zaświadczeń oraz wiele innych usług lekarsko-weterynaryjnych