strona

 

Leczenie neurologiczne i rehabilitacja z wykonaniem akupunktury, elektroakupunktury, akupresury i diatermii krótkofalowej

Neurologia jest dziedziną medycyny zajmującą się czynnościami i leczeniem schorzeń oraz profilaktyką chorób ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego. Najważniejszym zadaniem układu nerwowego jest integrowanie działalności organizmu, rejestrowanie docierających bodźców, przetwarzanie zawartych w nich informacji oraz sterowanie czynnościami organizmu: ruchem mięśni oraz wydzielaniem hormonów. Neurologia zajmuje się głównie tymi schorzeniami, w których podłożem jest jakiś proces uszkadzający układ nerwowy, ale również chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania nerwów i mózgu jako całości.

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie mające na celu przywrócenie choremu pełnego zdrowia lub maksymalnej możliwej do osiągnięcia w danym stanie zdrowia zdolności do samodzielności ruchowej. Rehabilitacja powinna być integralną częścią leczenia, ponieważ rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych w trakcie podstawowego leczenia znacznie poprawia jego wyniki i skraca czas powrotu do zdrowia.

 

Wykonujemy:

Akupunkture - starożytną metodę leczniczą liczącą sobie ponad pięć tysięcy lat, pochodzącą z chińskiej medycyny ludowej. Akupunktura jest również obecnie szeroko stosowana w wielu krajach na całym świecie i została uznana przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) jako oficjalna metoda leczenia. Efekt leczniczy w terapii akupunkturą osiągany jest poprzez wkłuwanie w skórę w ściśle określonych punktach ciała specjalnych pełnych igieł srebrnych lub złotych na głębokość od 2 mm do 3 cm, na okres od kilku sekund do kilku godzin oraz manipulowaniu tymi igłami - w zależności od rodzaju dolegliwości należy wybrać właściwe miejsce i technikę wkłucia. Punkty te nazywają się receptorami, a są to unerwione miejsca pozostające w ścisłym związku z określonymi organami odpowiadających za największą aktywność narządów wewnętrznych. Powstałe w ten sposób impulsy biegną drogami nerwowymi do mózgu i stamtąd dalej drogami nerwowymi do chorego narządu. Impulsy wywołane nakłuciami pobudzają układ współczulny lub przywspółczulny i w ten sposób na drodze odruchowej za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowego regulowana jest czynność narządów wewnętrznych. Pod wpływem bodźców wywołanych nakłuwaniem określonych punktów akupunkturowych, dochodzi także do uwolnienia z przysadki mózgowej i śródmózgowia endorfin i enkefalin - neurohormonów o działaniu przeciwbólowym, stukrotnie przewyższających działanie morfiny. Akupunktura wywiera również wpływ stymulujący na układ odpornościowy. Efektów terapeutycznego oddziaływania akupunktury nie można wyjaśnić za pomocą tylko jednego z tych mechanizmów, lecz należy rozumieć je jako zespół wzajemnych oddziaływań zachodzących pomiędzy układem nerwowym, dokrewnym i immunologicznym. Akupunktura działa przeciwbólowo i leczniczo poprawiając krążenie w naczyniach włosowatych, a jednocześnie pobudza organizm do usuwania wolnych rodników. Metoda ta stosowana jest w chorobach gośćcowych, porażeniach i niedowładach, zapaleniach, stanach spastycznych narządów wewnętrznych, nerwobólach, epilepsji i jako metoda znieczulenia w anestezjologii. Akupunktura jest bezpieczną i efektywną sztuką leczenia popartą przez tysiące lat praktyki i badań. W każdym przypadku jednak o zastosowaniu tej metody decyduje lekarz po indywidualnym badaniu pacjenta. W praktyce w większości schorzeń najlepsze efekty dają metody skojarzone, obejmujące akupunkturę i leczenie farmakologiczne.

Elektroakupunkture - metodę leczniczą, której historia sięga początku XIX stulecia. Wtedy zaczęły się próby zastosowania prądu elektrycznego w dziedzinie medycyny. Upowszechnienie stosowania prądu elektrycznego w medycynie spowodowało również wprowadzenie pewnych modyfikacji tradycyjnego zabiegu akupunktury. Zauważono zwiększenie efektu terapeutycznego przy przepuszczaniu prądu elektrycznego przez wkłute igły w zabiegu akupunktury. Połączenie wkłuwania igieł ze stymulacją prądem elektrycznym zaowocowało powstaniem nowej metody leczenia, którą nazwano elektroakupunkturą. Z czasem zaczęto stosować przepuszczanie prądu bez użycia igieł, a mianowicie przez elektrody płaskie, przyłożone do powierzchni ciała z równie dobrymi efektami. Bardzo wielką zaletą tej metody jest usunięcie z użytku igieł wkłuwanych w ciało, w ten sposób zaoszczędzając niepotrzebnego bólu pacjentom. Idea elektroakupunktury polega na stymulacji aktywnych biologicznie punktów i stref skóry. Do stymulacji tych punktów używana jest specjalna aparatura wytwarzająca elektroimpulsy, a w zależności od wskazań stosuje się prąd stały lub zmienny o odpowiednim natężeniu. Metoda elektroakupunktury jest bardzo skuteczna, a zarazem bezpieczna, bezbolesna i bezinwazyjna. Można ją stosować w przypadkach, w których klasyczna akupunktura nie przynosi wyraźnej poprawy lub od razu w wielu chorobach i dolegliwościach, w których metoda ta jest szczególnie skuteczna.

Akupresure - najstarszą w świecie metodę leczenia wywodząca się z Chin, gdzie pradawni lekarze stosowali ją już przed kilkunastoma tysiącami lat. Na jej podstawie zrodziła się w późniejszym czasie technika akupunktury, której gwałtowny rozwój przysłonił tą metodę leczniczą, lecz akupresura jest metodą zdecydowanie prostszą, bo nie potrzeba tu żadnych igieł, wystarczą same ręce i wiedza lekarza. Efekt leczniczy osiągany jest poprzez ucisk poszczególnych punktów na ciele. Punkty te nazywają się receptorami, a są to unerwione miejsca pozostające w ścisłym związku z określonymi organami. Impulsacja punktów uciskowych powoduje zmniejszenie bólu, rozluźnienie mięśni, zwiększenie ukrwienia i poprawę czynności danego narządu. Istnieją 4 zasadnicze punkty uciskowe (po jednym na każdej ze stóp i na każdej z łydek), bez względu na rodzaj bólu, ale oprócz głównych punktów uciskowych istnieją punkty na całym ciele, które stymuluje się w zależności od umiejscowienia schorzenia. Stosując akupresurę nie należy spodziewać się cudów, można jednak tym sposobem pozbyć się nieinwazyjnie wielu dolegliwości bólowych lub przynajmniej na pewien czas je złagodzić.

Diatermię krótkofalową – zabieg fizykoterapeutyczny, wykorzystujący działanie pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości, ale o krótkich falach, wytworzonego w specjalnym aparacie, przy czym obwód elektryczny jest zamykany przez ciało chorego. Metoda ta polega na przepuszczeniu prądu przez okolice dotknięte schorzeniem i wywołaniu ciepła w chorych tkankach przez skupienie tam pola elektromagnetycznego. Moc i charakter prądu mogą być zmieniane, ale zawsze jest to prąd nieszkodliwy dla zdrowia ogólnego. Efekt termiczny działania diatermii krótkofalowej jest wynikiem absorpcji fal elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości przez organizm i zależy od właściwości elektrycznych poszczególnych tkanek. Ten rodzaj terapii poprzez głębokie nagrzewanie miejscowe powoduje złagodzenie dolegliwości bólowych, poprawia ukrwienie i czynność tkanek oraz zmniejsza stany zapalne poprzez wyeliminowanie większości mikroorganizmów chorobotwórczych oraz zwiększenie wchłaniania wysięku zapalnego, dzięki czemu wspomaga leczenie.powrót