strona

 

Endokrynologia - jest dziedziną medycyny zajmującą się czynnościami, leczeniem schorzeń i zaburzeń oraz profilaktyką układu dokrewnego (gruczołami wydzielania wewnętrznego, hormonami przez nie wydzielanymi, ich powstawaniem, budową chemiczną, przemianą w organizmie oraz receptorami, z którymi się łączą i ich działaniem). Do klasycznych gruczołów wydzielania wewnętrznego zalicza się: przysadkę, szyszynkę, tarczycę, gruczoły przytarczyczne, trzustkę, nadnercza oraz gonady – jajniki i jądra. Narządy te syntetyzują i wydzielają hormony, które jako biochemiczne nośniki informacji, regulują funkcje komórek, tkanek i narządów oraz integrują je, przez co odpowiadają za utrzymanie homeostazy organizmu. Po to by mogły one wywierać wpływ na inne komórki, tkanki i narządy, konieczne jest istnienie receptorów (białek, z którymi hormony się wiążą). Dlatego pewne zaburzenia endokrynologiczne związane mogą być z nieprawidłową funkcją samego gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego), inne mogą wynikać z nieprawidłowej budowy hormonów, bądź błędu na poziomie receptorowym.

Wykonujemy:

Badania hormonalne – polegają na pomiarze poziomu hormonów w osoczu krwi. Dzięki badaniom osocza określić można poziom enzymów, hormonów i białek w organizmie, co daje nam obraz funkcji narządów układu dokrewnego. Pozwala to na wykrycie zaburzeń hormonalnych mogących być przyczyną wielu groźnych chorób ogólnoustrojowych i metabolicznych.

powrót