strona

 

Leczenie urologiczne oraz nefrologiczne z wykonaniem badania cystoskopowego, obrazowania jamy brzusznej i miednicznej, badań laboratoryjnych moczu, a także automatycznej dializy otrzewnowej

Urologia jest dziedziną medycyny zajmującą się czynnościami i leczeniem schorzeń oraz profilaktyką chorób układu moczowego (wydalniczego) jako całości oraz poszczególnych narządów wchodzących w jego skład: nerek i dróg moczowych - moczowodów, pęcherza moczowego, cewki moczowej. Najważniejszym zadaniem układu wydalniczego jest usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z organizmu.

Nefrologia jest poddziedziną urologii i zajmuje się zaburzeniami funkcji i schorzeniami nerek, czyli najistotniejszych narządów układu wydalniczego, a szczególnie ich miąższu. Specjalność ta zajmuje się również dializoterapią, czyli leczeniem nerkozastępczym stosowanym w przypadku zaawansowanej przewlekłej niewydolności nerek.

Wykonujemy:

Badanie endoskopowe narządów układu moczowego (cystoskopia) – polega na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopu, czyli aparatu umożliwiającego doprowadzenie światła oraz optyki do jam ciała. Za pomocą cystoskopii można obserwować wewnętrzne struktury układu moczowego: pęcherza moczowego i cewki moczowej.

Badanie USG jamy brzusznej i miednicznej - ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, pozwalająca na uzyskanie w czasie rzeczywistym obrazu przekroju i struktury badanego narządu lub całego układu narządów. W trakcie obrazowania układu moczowego badany obiekt uwidoczniony zostaje na ekranie monitora, a badający ma możliwość zatrzymania obrazu oraz wydrukowania interesującego go ujęcia w celu dokonania szczegółowej analizy. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się oraz odbicia fali ultradźwiękowej - wysłane do wnętrza organizmu fale ultradźwiękowe odbijają się od badanych tkanek, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach. Fala ultradźwiękowa generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego.

Badanie RTG jamy brzusznej i miednicznej – zabieg diagnostyczny polegający na prześwietleniu badanego zwierzęcia wiązką promieniowania rentgenowskiego i obrazowaniu poszczególnych odcinków jego ciała. Przy prześwietlaniu jamy brzusznej i miednicznej w trakcie diagnostyki urologiczno-nefrologicznej, szczególną uwagę zwraca się na narządy układu moczowego; ich wielkość, kształt, położenie względem siebie oraz strukturę. Wiązka promieniowania rentgenowskiego najpierw przechodzi przez pacjenta, a następnie na klisze fotograficzną, znajdującą się w specjalnej kasecie, gdzie jest rejestrowany obraz. Na zdjęciu rentgenowskim uzyskujemy obraz, który jest sumą nakładających się na siebie cieni odpowiadającym różnicom gęstości tkanek uwidocznionych na zdjęciu.

Badania laboratoryjne moczu - badania te obejmują ocenę cech fizycznych moczu, komputerowe badanie biochemiczne moczu oraz mikroskopowe badanie osadu moczu po jego odwirowaniu i identyfikację znajdujących się w nim elementów morfotycznych. Są to podstawowe badania obrazujące pracę układu wydalniczego. Szczegółowe badanie moczu może pomóc w rozpoznaniu choroby nerek oraz dróg moczowych, a także pozwala ocenić predyspozycje do tworzenia się kamieni. Badanie ogólne moczu jest często niedocenianym, ale niezwykle ważnym badaniem diagnostycznym przynoszącym bardzo wiele informacji, również o ogólnym stanie organizmu, ponieważ w nerkach następuje filtracja krwi.

Automatyczną dializę otrzewnową (ADO) - jest to metoda wewnątrzustrojowa, zastępująca funkcje nerek. Dializa otrzewnowa jest zabiegiem pozwalającym na oczyszczanie krwi ze szkodliwych substancji i w miarę możliwości pomagającym w utrzymaniu adekwatnego bilansu płynowego. W charakterze półprzepuszczalnej błony dializacyjnej wykorzystuje się surowiczą błonę otrzewnową, która wyścieła jamę brzuszną i pokrywa znajdujące się w niej narządy. ADO wymaga zastosowania specjalnego elektronicznego urządzenia zwanego cyklerem, który dokonuje automatycznie wymiany płynu dializacyjnego w jamie otrzewnowej.


powrót