strona

 

Leczenie gastroenterologiczne oraz hepatologiczne z wykonaniem badania ezofagoskopowego, gastroskopowego, rektoskopowego, obrazowania jamy brzusznej i badania kału

 

Gastroenterologia jest dziedziną medycyny zajmującą się czynnościami i leczeniem schorzeń oraz profilaktyką chorób układu pokarmowego jako całości oraz poszczególnych narządów wchodzących w jego skład: jamy ustnej i gardła, przełyku, żołądka, jelit, odbytu oraz gruczołów trawiennych (wątroba, trzustka), a także otrzewnej – błony surowiczej wyścielającej jamę brzuszną i otaczającą poszczególne narządy. Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niestrawione i zbędne resztki pokarmowe podlegają usunięciu (defekacji).

Hepatologia  – dziedzina medycyny zajmująca się czynnościami i leczeniem schorzeń oraz profilaktyką chorób wątroby, a także pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Wątroba jest największym gruczołem trawiennym organizmu, która poprzez wydzielanie żółci zbieranej w pęcherzyku żółciowym, bierze udział w trawieniu tłuszczy. Wątroba spełnia również funkcje metaboliczne, jest narządem endokrynnym, uczestniczącym w regulacji stężenia hormonów we krwi, spełnia funkcje detoksykacyjne polegające na odtruwaniu organizmu, spełnia funkcje zapasowe i magazynujące oraz bierze udział w termoregulacji.

Wykonujemy:

Badanie endoskopowe narządów przewodu pokarmowego (ezofagoskopie, gastroskopie i rektoskopie) – polega na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopu, czyli aparatu umożliwiającego doprowadzenie światła oraz optyki do jam ciała. Za pomocą ezofagoskopii, gastroskopii i rektoskopii można obserwować wewnętrzne struktury przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka, początkowych odcinków jelita cienkiego oraz końcowych odcinków jelita grubego, jelita prostego i odbytu.

Badanie USG jamy brzusznej - ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, pozwalająca na uzyskanie w czasie rzeczywistym obrazu przekroju i struktury badanego narządu lub całego układu narządów. W trakcie obrazowania przewodu pokarmowego badany obiekt uwidoczniony zostaje na ekranie monitora, a badający ma możliwość zatrzymania obrazu oraz wydrukowania interesującego go ujęcia w celu dokonania szczegółowej analizy. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się oraz odbicia fali ultradźwiękowej - wysłane do wnętrza organizmu fale ultradźwiękowe odbijają się od badanych tkanek, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach. Fala ultradźwiękowa generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego.

Badanie RTG jamy brzusznej – zabieg diagnostyczny polegający na prześwietleniu badanego zwierzęcia wiązką promieniowania rentgenowskiego i obrazowaniu poszczególnych odcinków jego ciała. Przy prześwietlaniu jamy brzusznej w trakcie diagnostyki gastroenterologicznej, szczególną uwagę zwraca się na narządy układu pokarmowego; ich wielkość, kształt, położenie względem siebie oraz strukturę. Wiązka promieniowania rentgenowskiego najpierw przechodzi przez pacjenta, a następnie na klisze fotograficzną, znajdującą się w specjalnej kasecie, gdzie jest rejestrowany obraz. Na zdjęciu rentgenowskim uzyskujemy obraz, który jest sumą nakładających się na siebie cieni odpowiadającym różnicom gęstości tkanek uwidocznionych na zdjęciu.

Badania laboratoryjne kału – polega na ocenie mikroskopowej oraz chemicznej próbek pobranych z masy kałowej. Badanie kału jest jedną z podstawowych analiz wykonywanych w schorzeniach przewodu pokarmowego. Rodzaj wykonywanych badań próbki kału zależny jest od podejrzewanego schorzenia. W przypadku podejrzenia choroby pasożytniczej można wykonać badania na obecność jaj, larw oraz form dojrzałych pasożytów bytujących w przewodzie pokarmowym. Na podstawie analizy kału można wnioskować o zdolności jelit do wchłaniania pokarmu i pośrednio o czynności wydzielniczej. Przy podejrzeniu ostrych bądź przewlekłych chorób przebiegających z uszkodzeniem błony śluzowej przewodu pokarmowego można wykonać badanie w kierunku występowania w kale krwi utajonej, co świadczyć może o mikrokrwawieniach z wyniszczonych procesem zapalnym ścian przewodu pokarmowego.


powrót