strona

 

Leczenie chorób zwierząt domowych i egzotycznych metodami alopatycznymi (metody konwencjonalne)


Leczenie zwierząt metodami konwencjonalnymi zawiera w sobie ogół działań medycznych używanych powszechnie w celu leczenia schorzeń i profilaktyki chorób czynnościowych oraz infekcyjnych, inwazyjnych i toksykologicznych przy pomocy podstawowych postępowań medycznych nie wymagających interwencji chirurgicznych. Metoda ta polega na farmakologicznym leczeniu zwierząt poprzez likwidacje czynników odpowiadających za powstawanie schorzeń (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów oraz toksyn) oraz łagodzenie procesów zapalnych w organizmie przy użyciu leków alopatycznych, czyli działających przeciwnie do objawów chorobowych (antybiotyków i leków przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych, przeciwpasożytniczych, przeciwzapalnych, przeciwbólowych, odtruwających, stymulujących itd.).

Choroby wewnętrzne, potocznie interna, to nazwa dziedziny medycyny ogólnej zajmującej się czynnościami i zachowawczym leczeniem schorzeń narządów wewnętrznych oraz całych układów narządów. To także dział medycyny klinicznej zajmujący się diagnozowaniem chorób oraz profilaktyką schorzeń narządów wewnętrznych. Interna dzieli się na liczne gałęzie i podspecjalności, których domeną jest specjalizacja w leczeniu określonego narządu lub układu, np. neurologia, endokrynologia, kardiologia z hematologią, pulmonologia, otorynolaryngologia, gastroenterologia, urologia z nefrologią, ginekologia i andrologia, okulistyka, dermatologia, onkologia, ortopedia i reumatologia. Postawienie trafnej diagnozy oraz leczenie chorób wewnętrznych wymaga od lekarza wiedzy multidyscyplinarnej.

Choroby zakaźne to specjalność medyczna zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób infekcyjnych u zwierząt. Schorzenia te wywoływane są zakażeniami drobnoustrojami chorobotwórczymi i ich toksynami. Do drobnoustrojów chorobotwórczych można zaliczyć przede wszystkim bakterie, wirusy, czynniki subwirusowe, riketsje i grzyby. Leczenie sprowadza się do zahamowania rozwoju zarazków oraz likwidacji negatywnych skutków ich oddziaływania na organizm poprzez stosowanie surowic antytoksycznych i środków chemioterapeutycznych. W zapobieganiu chorobom zakaźnym podstawowe znaczenie odgrywają szczepienia ochronne. Dziedzina ta obejmuje również edukację właścicieli zwierząt, w celu zapobiegania zarażenia się przez nich chorobami odzwierzęcymi (antropozoonozami).

Choroby pasożytnicze to specjalność medyczna zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób inwazyjnych u zwierząt. Schorzenia te wywoływane są przez zarażenia pasożytami zwierzęcymi (pierwotniaki, płazińce, obleńce, kolcogłowy, stawonogi), które mogą bytować na powierzchni (ektopasożyty) lub wewnątrz (endopasożyty) ciała innych organizmów - żywicieli. Leczenie sprowadza się do zahamowania rozwoju pasożytów i ich likwidacji poprzez stosowanie środków chemioterapeutycznych. Zapobieganie chorobom pasożytniczym jest bardzo trudne, ze względu na tryb życia jaki prowadzą zwierzęta domowe, dlatego profilaktycznie należy stosować środki zabezpieczające zwierzęta przed inwazjami pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych. Dziedzina ta obejmuje również edukację właścicieli zwierząt, w celu zapobiegania zarażenia się przez nich samymi pasożytami oraz chorobami przez nie przenoszonymi.

Choroby toksykologiczne to specjalność medyczna zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem zatruć toksykologicznych i wywołanych przez te zatrucia chorób u zwierząt. Schorzenia te wywoływane są najczęściej przez fitotoksyny (toksyny roślinne, np. rycyna), zootoksyny (toksyny zwierzęce, np. jady), toksykanty (toksyny wytwarzane przez człowieka, np. leki toksyczne dla zwierząt, fosforany zawarte w preparatach owadobójczych, kumaryny zawarte w preparatach gryzoniobójczych) oraz środowiskowe toksyny chemiczne i fizyczne (związki nieorganiczne i organiczne, promieniowanie). Toksyny mogą bezpośrednio wywołać objawy chorobowe lub działać z opóźnieniem powodując choroby nowotworowe i alergie oraz wywołując wady rozwojowe płodów i zmiany genetyczne u potomstwa. Leczenie sprowadza się do odtruwania organizmu, który pobrał toksynę poprzez jej eliminację z ustroju oraz likwidację negatywnych skutków jej oddziaływania na organizm.

Nasza Lecznica zajmuje się pełną diagnostyką oraz kompleksowym leczeniem i profilaktyką chorób zwierząt domowych (psów, kotów i drobnych ssaków) oraz zwierząt egzotycznych (dzikich ssaków, dzikich ptaków i papug, gadów, płazów, ryb, mięczaków i stawonogów) przy użyciu najnowocześniejszych metod. Oferujemy kompleksowy program opieki lekarskiej nad zwierzęciem od momentu urodzenia, poprzez wiek rozwojowy i dojrzały, aż do starości. Zasadniczym tego celem jest utrzymywanie zwierzęcia w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej przez całe jego życie, a także stosowanie profilaktyki i leczenia schorzeń, których czasami nie można uniknąć. Opieka taka wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta.
Nadrzędnym celem działalności lekarskiej jest zawsze wyleczenie chorego pacjenta. Jeżeli jednak jest to niemożliwe, ze względu na rodzaj choroby i jej stadium zaawansowania, dąży się do przedłużenia życia i poprawę jego jakości poprzez zwalczenie objawów schorzenia lub przynajmniej ograniczenie ich uciążliwości.
powrót