Wykonujemy czipowanie pacjentów oraz wpisujemy go do bazy danych z numerem identyfikacyjnym.