" Jedynym i najważniejszym zadaniem lekarza jest przywrócenie zdrowia chorym, a to nazywa się leczeniem... "
dr Samuel Hahnemann

Oferujemy następujące usługi lekarskie:

Leczenie chorób zwierząt domowych i egzotycznych metodami alopatycznymi (metody konwencjonalne)
Specjalistyczne leczenie zwierząt metodami homeopatii, homotoksykologii i fitoterapii (metody naturalne)
Leczenie neurologiczne i rehabilitacja z wykonaniem akupunktury, elektroakupunktury, akupresury i diatermii krótkofalowej
Leczenie endokrynologiczne z wykonaniem badań hormonalnych
Leczenie kardiologiczne oraz hematologiczne z wykonaniem badania EKG, echokardiografii, fonokardiografii, obrazowania serca, badania przepływu krwi, badań laboratoryjnych krwi, a także transfuzji krwi
Leczenie pulmonologiczne z wykonaniem badania bronchoskopowego, bronchofiberoskopowego i obrazowania płuc
Leczenie otorynolaryngologiczne z wykonaniem wykonaniem otoskopii, płukania przewodu słuchowego, rhinoskopii, laryngoskopii i pharyngoskopii
Leczenie gastroenterologiczne oraz hepatologiczne z wykonaniem badania ezofagoskopowego, gastroskopowego, rektoskopowego, obrazowania jamy brzusznej i badania kału
Leczenie urologiczne oraz nefrologiczne z wykonaniem badania cystoskopowego, obrazowania jamy brzusznej i miednicznej, badania moczu, a także automatycznej dializy otrzewnowej
Leczenie ginekologiczne i andrologiczne, a także opieka położnicza, neonatologiczna i pediatryczna oraz gerontologiczna i geriatryczna (kompleksowy program opieki nad zwierzęciem od momentu urodzenia, poprzez wiek rozwojowy i dojrzały, aż do starości)
Leczenie okulistyczne z wykonaniem badania oftalmologicznego przednich struktur oka, fundoskopii, tonometrii i testów łzowych
Leczenie dermatologiczne z wykonaniem wymazów, zeskrobin, biopsji i testów dermatologicznych
Leczenie onkologiczne (farmakoterapia oraz operacyjne leczenie nowotworów) z wykonaniem badań histopatologicznych
Leczenie ortopedyczne, reumatologiczne i traumatologiczne z wykonaniem obrazowania układu narządów ruchu i diatermii krótkofalowej
Zabiegi i operacje chirurgiczne (chirurgia ogólna, urazowa, plastyczna i laparoskopowa)
Zabiegi i operacje stomatologiczne (rekonstrukcje koron zębowych, wypełnianie ubytków, zdejmowanie osadu nazębnego ultradźwiękami, usuwanie zębów)
Intensywna terapia oraz opieka anestezjologiczna (narkoza infuzyjna oraz bezpieczna narkoza wziewna, monitoring pacjenta)
Diagnostyczne badania laboratoryjne krwi, moczu i kału oraz badania obrazowe USG, RTG i endoskopia
Leczenie szpitalne zwierząt oraz opieka pooperacyjna
Profilaktyczne szczepienia zwierząt, również przeciw wściekliźnie
Profilaktyczne zabezpieczanie zwierząt przed pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Immunizacja i witaminizowanie zwierząt
Dietoterapia oraz układania programów żywieniowych dla zwierząt w przypadku schorzeń metabolicznych
Leczenie oraz doradztwo w przypadku problemów behawioralnych zwierząt
Obserwacje zwierząt podejrzanych w kierunku wścieklizny, wykonujemy również testy na choroby zakaźne
Znakowanie zwierząt metodami elektronicznymi poprzez implantację mikroprocesora oraz wydawanie paszportów dla zwierząt towarzyszących, prowadzimy również komputerową ewidencję pacjentów
Badania trychinoskopowe próbek mięsa oraz badania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Posiadamy w sprzedaży leki, witaminy, preparaty pielęgnacyjne i lecznicze dla zwierząt oraz karmy lecznicze dla psów i kotów
Fachowe porady i konsultacje lekarskie, wystawianie zaświadczeń oraz wiele innych usług lekarsko-weterynaryjnych